راهنمای نگارش مقالات در همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس:

     

توضیحات اولیه در مورد ارسال یک مقاله جدید

  • قبل از اقدام به ارسال مقاله، حتما راهنمای نگارش مقالات موجود در سایت همایش را مطالعه نمایید! 
  • هر مقاله می بایست شامل یک فایل ورد بدون نام و نام خانوادگی نویسندگان و وابستگی سازمانی ایشان و در فرمت تعیین شده باشد. مقالاتی که شرایط را رعایت نکرده باشند از چرخه داوری حذف خواهند شد! چرا که موجب عدم تایید مقاله شما خواهد شد. 
  • فایل اصل مقاله می بایست حتما فایل تایپ شده با فرمت  2106 microsoftword و یا بالاتر باشد. 
  • برای ارسال اصل مقاله خود پس از تکمیل فرم ارسال مقاله و ثبت آن، به منو وضعیت مقالات رفته و از آنجا اقدام به ارسال اصل مقاله در قالب فرمت تعیین شده نمایید. 
  • شما تا پایان مهلت تعیین شده جهت ارسال مقالات فرصت دارید که اصل مقاله خود را ارسال کنید.

تاکید: مقالاتی که در قالب خواسته شده تنظیم نگریده باشند وارد چرخه داوری و ارزیابی نخواهند گردید.